Jesper Juul
  • Bibliography
  • Books
  • Sweden
  • Ditt kompetenta barn -på väg mot nya värderingar för familjen

Ditt kompetenta barn -på väg mot nya värderingar för familjen

Ditt kompetenta barn -på väg mot nya värderingar för familjen
4.8/5 rating (4 votes)

Stockholm 1997

"Det mesta av det som vi betraktar som uppfostran är både överflödigt och direkt skadligt." I Ditt kompetenta barn gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran. Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!"

Pocket Wahlström & Widstrand Stockholm 2006

Specifications

Share this product

Leave a comment

You are commenting as guest.

Copyright © Jesper Juul